מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
כרטיסיה 16 שיעורים ₪1,136 16 כניסות
כרטיסיה 32 שיעורים ₪2,112 32 כניסות
כרטיסיה 56 שיעורים ₪3,528 56 כניסות