הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 11.12

יום ו 10.12

יום ה 9.12

יום ד 8.12

יום ג 7.12

יום ב 6.12

יום א 5.12

 
 
6:00

7:00
פילאטיס*

 

7:30
פילאטיס**

 

7:00
פילאטיס**

 

7:00
פילאטיס*

 

7:00
פילאטיס*

 

7:00
פילאטיס*

 
 
7:00

8:00
פילאטיס*

 

8:00
פילאטיס*

8:30
פילאטיס**

 

8:30
פילאטיס*

 

8:00
פילאטיס*

8:30
פילאטיס*

 

8:00
פילאטיס**

8:30
מזרן**

 

8:30
פילאטיס*

 

8:00
פילאטיס**

 
 
8:00

9:00
פילאטיס**

 

9:00
פילאטיס**

9:30
פילאטיס*

 

9:30
פילאטיס**

 

9:00
פילאטיס**

 

9:00
פילאטיס***

 

9:00
עיצוב וחיטוב

9:30
פילאטיס**

 

9:00
פילאטיס*

 
 
9:00

10:00
פילאטיס**

 

10:00
דאנס פילאטיס ***

10:30
פילאטיס*

 

10:00
פילאטיס*

 

10:00
פילאטיס*

 

10:30
פילאטיס*

 

10:00
פילאטיס**

 
 
10:00

11:00
פילאטיס*

 
 
11:00

12:00
מדריכים - מכשירים

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:00
פילאטיס*

 

17:00
פילאטיס*

17:00
שיעור בטן

 

17:00
פילאטיס*

 

17:00
פילאטיס*

 

17:00
פילאטיס*

 
 
17:00

18:00
פילאטיס*

 

18:00
פילאטיס**

 

18:00
פילאטיס**

 

18:00
פילאטיס*

 
 
18:00

19:00
פילאטיס**

 

19:00
פילאטיס*

 

19:00
פילאטיס***

 

19:00
פילאטיס*

 

19:00
פילאטיס**

 
 
19:00

20:00
פילאטיס*

 

20:00
פילאטיס**

 

20:00
פילאטיס*

 

20:00
פילאטיס**

 

20:00
פילאטיס***

 
 
20:00

21:00
פילאטיס*

 

21:00
פילאטיס*

 
 
21:00
 
22:00